Agencja detektywistyczna w Gdańsku

Agencja detektywistyczna w Gdańsku w zakresie przysługującej jej licencji detektywistycznej ma uprawnienia do uzyskiwania, przetwarzania i przekazywania danych osobistych. Dane te są przekazywane osobie zlecającej usługę.

Detektyw prowadzący śledztwa w Gdańsku charakteryzuje się dyskrecją i użyciem niejawnych metod, na które pozwala wyżej wspomniana licencja detektywistyczna.

Prawa i obowiązki agencji detektywistycznej w Gdańsku 

Detektywi są w swoich działaniach związani obowiązkami, które nakłada na nich ustawa. Tylko w granicach tych obowiązków detektyw może prowadzić zlecone śledztwo. Do wspomnianych obowiązków należą następujące kwestie.

Każdy detektyw jest zobowiązany do przestrzegania wolności i praw człowieka, (przepis ten odnosi się zarówno do zleceniodawcy, jak i osób wobec których wszczęto śledztwo). Ten obowiązek nakłada na detektywa również konieczność okazywania licencji na żądanie osoby, która jest obiektem śledztwa, umożliwiający jej odczytanie i zanotowania imienia i nazwiska detektywa, a także nazwę organu, wydającego licencję.

Odnośnie osób zlecających śledztwo w dowolnej sprawie detektyw musi ustalić tożsamość osoby zlecającej. Natomiast po wykonania śledztwa powinien dokonać pisemnego sprawozdania z przebiegu i wyniku śledztwa, które to ma obowiązek przekazać danemu zleceniodawcy.

Swoje czynności detektyw musi spełnić z należytą starannością, zgodnie z wymogami etosu pracy detektywistycznej. Ponadto ma także obowiązek przestrzegania powszechnej moralności i obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zasad etyki pracy detektywistycznej.

Agencja detektywistyczna jest zobowiązana do zachowania tajemnicy odnośnie źródeł informacji, także okoliczności sprawy, które pozwoliły detektywowi pozyskać wiadomość podczas spełniania zlecenia.

Każdy detektyw ma obowiązek dokonywania okresowych badań lekarskich, w tym psychologicznych. Ma to za zadanie zagwarantowania najwyższej jakości usług w branży wymagającej szczególnej odporności psychofizycznej i umiejętności zachowania dyskrecji oraz wysokich standardów moralnych.

Zakres działań agencji detektywistycznej w Gdańsku

Agencja detektywistyczna w Gdańsku oferuje szeroki wachlarz usług detektywistycznych. W ich zakres wchodzą między innymi:

Wykrywanie podsłuchów:

 • wykrywanie podsłuchów radiowych,
 • wykrywanie lokalizatorów GPS w samochodzie,
 • wykrywanie podsłuchu w telefonie komórkowym,
 • wykrywanie podsłuchu telefonu stacjonarnego,
 • wykrywanie ukrytych kamer,
 • wykrywanie zakamuflowanych dyktafonów,
 • wykrywanie oprogramowani szpiegowskich na telefonie i komputerze,
 • antypodsłuchowe zabezpieczenia spotkań i pomieszczeń,

Śledztwa dotyczące zdrady współmałżonka:

Detektyw w Gdańsku może ustalić następujące informacje:

 • miejsce zameldowania
 • miejsce lub miejsca pobytu
 • miejsce pracy
 • rodzaj wykonywanej pracy lub prac
 • status majątkowy

Detektyw w Gdańsku dokonuje także śledztw gospodarczych. W jej zakres wchodzi:

 

 • analiza powiązań osobowych i kapitałowych na terenie Polski;
 • sprawdzenie kontrahenta pod względem potencjalnej obecności w bazach dłużników,
 • wywiady dotyczące opinii i wiarygodności na rynku polskim,
 • wywiady dotyczące opinii i wiarygodności wśród kontrahentów,
 • analiza dokumentów CIDG oraz KRS,

Agencja detektywistyczna w Gdańsku zajmuje się również zapobieganiem: 

 • utracie prywatności w życiu zawodowym oraz osobistym,
 • kradzieży technologii i tajemnic firmowych,
 • wyciekom informacji personalnych,
 • kopiowaniu baz danych klientów,

Dyskrecja i jakość usług

Od umiejętności dochowania dyskrecji zależy powodzenie śledztwa. Jego jakość zależy również od dochowania wierności zasadom etycznego postępowania.

Agencja detektywistyczna w Gdańsku spełnia wszystkie wymienione kryteria licencji detektywistycznej. Jej działanie jest zgodne z procedurami i duchem etosu zawodowego. Wymieniony zakres obowiązków pozwala dopasować się do potrzeb indywidualnego klienta. Niezależnie od charakteru sprawy detektyw dokonujący śledztwa w Gdańsku, na mocy przysługujących mu uprawnień, działa z dochowaniem poufności i rzetelności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *