Kto może zostać komornikiem?

Komornik nie kojarzy się nikomu, oprócz osób chcących odzyskać swoje pieniądze z pozytywną osobą. Nic dziwnego, bowiem zadania komornika często są bezwzględne i nie ograniczają się wyłącznie do zabrania kilkuset złotych z naszego wynagrodzenia. Sprawdźmy jaką moc mają działania komornika i dlaczego jest to wróg numer jeden każdego dłużnika.

Komornik jako ostateczność

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, którego głównym zadaniem jest rozstrzyganie kwestii roszczeń cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego, czyli mówiąc prościej, odzyskiwaniem pieniędzy, których dłużnik nie zwrócił danemu podmiotowi za usługę lub przedmiot. Wszystkie działania komornik sądowy wykonuje w zakresie przepisów prawa cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Nadzór nad działaniami komorników sprawuje prezes sądu rejonowego, właściwego dla obszaru działania komornika.

Sprawa długów przechodzi na drogę egzekucji prawnej, gdy sytuacji zadłużenia nie uda się polubownie załatwić, lub w przypadku banków, gdy działania windykacyjne nie przynoszą zamierzonych rezultatów. Wówczas do działania wkracza komornik.

Kto może zostać komornikiem?

Lista warunków nie jest krótka, a ilość wiedzy, jaką musi przyswoić kandydat może nawet odstraszać.

 • Po pierwsze wiek- ukończone 26 lat
 • Osoba posiadająca obywatelstwo polskie
 • Ukończone studia prawnicze lub administracyjne
 • Niekaralność oraz brak oskarżeń o przestępstwa skarbowe
 • Odbycie dwuletniej aplikacji komorniczej
 • Pozytywne zaliczenie egzaminu komorniczego
 • Dwuletnia praktyka na stanowisku asesora komorniczego

Jakie prawa i zadania stoją przed komornikiem?

Najważniejszym zadaniem komornika jest pobranie należności z majątku dłużnika i przekazanie go wierzycielowi. To działanie możliwe jest wówczas, gdy sąd wyda tytuł wykonawczy. W tej sytuacji komornik jest ostateczną komórką do ściągnięcia długu i zakończenia sprawy.

Aby komornik wykonał swoje główne zadanie, musi najpierw wykonać swoją pracę wieloetapowo. I tak, pierwszym krokiem jest zebranie danych na temat majątku dłużnika,  następnie sporządza on spis stanu faktycznego majątku oraz zabezpiecza roszczenie i finalnie egzekwuje dług.

W momencie odzyskania długu, komornik ma obowiązek przekazać środki osobie uprawnionej do jej posiadania w ciągu 4 dni. Jakiekolwiek opóźnienia skutkują naliczeniem odsetek za zwłokę.

Zapezbieczanie instrumentów na poczet zadłużenia

Egzekucje komorniczą możemy podzielić na dwa rodzaje. Pieniężna i niepieniężna.

W związku z tym komornik zarówno może zablokować część naszej wypłaty, emerytury czy renty a także instrumenty finansowe np. papiery wartościowe czy instrumenty rynku pieniężnego.

Ponadto komornik ma prawo zająć naszą nieruchomość, wyposażenie domowe lub firmowe lub samochód czy inne dobra będące naszą własnością. Te elementy zalicza się do tzw. świadczeń niepieniężnych.

Co więcej, świadczenia niepieniężne mogą zostać podane do publicznego wglądu, a w związku z tym ogłaszane są licytacje komornicze.

Wygraj nieruchomość u komornika

Na licytacjach komorniczych można zdobyć niemal wszystko, oprócz pieniędzy. Bowiem licytowana jest każda rzecz, jaka tylko ma znaczącą wartość, i która może pomóc w odzyskaniu należności komornikowi.

Jak wyglądają zakupy na licytacji komorniczej?

Decyzję o licytacji, komornik obwieszcza zarówno w budynku sądu jak i na stronie Krajowej Rady Komorniczej. Jest to jedyna oficjalna a zarazem sprawdzona strona dotycząca tego typu informacji.

Co zawiera obwieszczenie?

 • termin licytacji
 • miejsce licytacji
 • przedmiot
 • warunki
 • cenę wywołania i oszacowania
 • czas na oglądanie ruchomości

Cena wywołania w pierwszej aukcji wynosi 75% ceny oszacowania. Może zostać zmniejszona wyłącznie w przypadku braku zakupu w pierwszej aukcji oraz na wniosek wierzyciela. Te dwa warunki decydują o możliwości przeprowadzenia drugiej aukcji.

W licytacji komorniczej nie może brać udziału dłużnik, komornik ani nikt z rodziny tych dwóch podmiotów.

Sposób zapłaty i warunki

W konkretnych przypadkach, przystąpienie do licytacji wymaga wpłaty równej jednej dziesiątej sumy oszacowania, ta kwota musi być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Gdy kwota oszacowania jest mniejsza niż 5 tysięcy złotych, wpłata początkowa, czyli rękojmia nie jest składana.

Wygrany licytacji to osoba składająca najwyższą kwotę. Wpłata musi zostać dokonana z góry, jeśli licytowany przedmiot ma wartość poniżej 500 zł. Powyżej tej kwoty, należy dokonać natychmiastowej wpłaty wynoszącej co najmniej 20%  ceny, a następną część w kolejnym dniu w godzinach pracy danej kancelarii lub w formie przelewu.

Licytacja nieruchomości

To ciekawy sposób nabycia mieszkania. Cena wywołania wynosi 75%. Wygrywając licytację, nieruchomość jest wolna od wszelkich negatywnych wpisów w hipotece, jednym słowem, nieruchomość wybiela się od negatywnej przeszłości dłużnika.

Do licytacji można wejść, wpłacając 10% sumy oszacowania, na minimum dzień przed licytacją. W tej licytacji również nie mogą uczestniczyć osoby związane ze sprawą tj. komornik czy dłużnik oraz osoby występujące w charakterze urzędowym.

Podczas licytacji komornik podaje m.in: przedmiot licytacji, sumę rękojmi, termin wpłaty ceny nabycia, cenę wywołania oraz zaległości widoczne na nieruchomości i prawa na niej ciążące.

Wygrana na licytacji skutkuje wymazaniem negatywnych opinii o nieruchomości, z wyjątkiem wskazanych na początku przez komornika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *